Tổ Chức

Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Nguyễn Thị Hạ Hiệu trưởng 0942040234
Nguyễn Thị Vui Phó hiệu trưởng 01242550328
Trần Thị Ngân Chủ tịch công đoàn 01683210277
Nguyễn Thị Huê Tổ trưởng chuyên môn Mẫu giáo 0944539041
Nguyễn Thị Thu Trang Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ 0947531664
Ninh Thị Thủy Tổ trưởng nuôi dưỡng 01627214326