THÔNG BÁO THU HỒ SƠ CHÍNH SÁCH KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Chín 10, 2017 9:06 chiều

THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO

       Nhà trường thông báo tới tất cả các bậc phụ huynh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 nộp hồ sơ về nhà trường .

Hồ sơ gồm:

  1. Hộ nghèo: 6 bộ
  • Giấy chứng nhận hộ nghèo
  • Bản sao giấy khai sinh
  • Bản sao hộ khẩu
  • Đơn theo mẫu
  1. Hộ cận nghèo: 2 bộ
  • Giấy xác nhận hộ cận nghèo
  • Bản sao giấy khai sinh
  • Đơn theo mẫu

Nhà trường đề nghị các bậc phụ huynh nộp đúng theo hướng dẫn trên

Thời gian thu: Từ 13/9 đến 15/9/2017

                                                                         Nam Hải, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                                               T/M NHÀ TRƯỜNG

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Hạ