Thông báo làm hồ sơ hộ nghèo và cận nghèo học kì II năm học: 2017 – 2018

Tháng Tư 9, 2018 3:14 chiều

THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO

Nhà trường thông báo tới tất cả các bậc phụ huynh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 nộp hồ sơ về nhà trường .

Hồ sơ gồm:

  1. Hộ nghèo: 6 bộ
  • Giấy chứng nhận hộ nghèo
  • Bản sao giấy khai sinh
  • Bản sao hộ khẩu
  • Đơn theo mẫu
  1. Hộ cận nghèo: 4 bộ
  • Giấy xác nhận hộ cận nghèo
  • Bản sao giấy khai sinh
  • Bản sao hộ khẩu
  • Đơn theo mẫu

Nhà trường đề nghị các bậc phụ huynh nộp đúng theo hướng dẫn trên

Thời gian thu: Từ 9/4 đến 12/4/2018

                                                                  Nam Hải, ngày 7 tháng 4 năm 2018

                                                                           T/M NHÀ TRƯỜNG

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Hạ