PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

Tháng Một 29, 2019 2:38 chiều

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NAM HẢI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT

( Từ 1/2/2019 đến 10/2/2019 )

 

Thời gian

Người trực
Sáng

Chiều

1/2/2019 Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hạ Hà Thị Phượng
2/2/2019 Nguyễn Thị Liên Ninh Thị Thủy
3/2/2019 Vũ Thị Luyến, Nguyễn Thị Vui Nguyễn Thị Quỳnh
4/2/2019 Vũ Thị Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang
5/2/2019 Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Hạ Nguyễn Thị Lộc
6/2/2019 Trần Thị Ngân Nguyễn Thị Là
7/2/2019 Vũ Thị Xim, Nguyễn Thị Vui Nguyễn Thị Thược
8/2/2019 Đoàn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Huê
9/2/2019 Ngô Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Hạ Nguyễn Thị Thùy Nga
10/2/2019 Nguyễn Thị Vui Nguyễn Thị Hòa

 

                                                                                 Nam Hải, ngày 29 tháng 1 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Vui                                                                        Nguyễn Thị Hạ