Kế hoạch tuần 5 tháng 12

Tháng Mười Hai 28, 2020 8:09 chiều
Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai28/12 Giao ban     BGH+ TTCM
Thứ ba29/12 Chuẩn bị hồ sơ CBGV
Thứ tư30/12 Chuẩn bị hồ sơ CBGV
Thứ năm31/12 Đón đoàn tư vấn Xanh- sạch – đep – an toàn CBGV
Thứ sáu1/1 Nghỉ tết dương lịch BGH
Thứ bảy2/1 Sinh hoạt chuyên môn  TTMG+ GV