Kế hoạch tuần 4 tháng 12

Tháng Mười Hai 21, 2020 8:06 chiều
Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai21/12 Giao ban     CBGV
Thứ ba22/12 Thăm lớp BGH+ TTCM
Thứ tư23/12 Thăm lớp BGH
Thứ năm24/12 Tổng kết chi bộ Đảng viên chi bộ
Thứ sáu25/12 Họp hội đồng nhân dân BGH
Thứ bảy26/12 Sinh hoạt chuyên môn  TTMG+ GV