Kế hoạch tuần 3 tháng 2

Tháng Hai 15, 2021 3:22 chiều
Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai15/2 Nghỉ tết     CBGV
Thứ ba16/2 Nghỉ tết CBGV
Thứ tư17/2 Đón trẻ, khai xuân BGH+ GVCN
Thứ năm18/2 Thăm lớp BGH
Thứ sáu19/2 Kiểm tra vệ sinh các lớp BGH
Thứ bảy20/2 Sinh hoạt chuyên môn TTNT+ GV