received_1872897989688648

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON NAM HẢI

Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã được đón vị đại biểu đại diện cho LĐLĐ huyện về dự chỉ đạo đại hội. Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí làm BCH công đoàn nhiệm kỳ: 2017…