KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/2019

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 9/2019 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Đón trẻ –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể dục sáng cùng…